FX Corpo

Trwają prace nad opracowaniem FX Corpo – platformy, która będzie pomagać przedsiębiorstwom z sektora MŚP posiadającym ekspozycję na rynek FX, ograniczać ryzyko zmiany kursów walut. FX Corpo będzie monitorować i zabezpieczać pozycję walutową firmy poprzez rekomendację lub automatyczną strategię transakcji.

Jak to działa?

Konstrukcja silnika programu pozwoli na łączenie się z wszystkimi systemami używanymi w danej firmie, m. in. finansowo – księgowymi czy bankowością elektroniczną.

Pozyskane dane stanowić będą bazę do określenia tzw. pozycji walutowej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca dostanie jasny komunikat dotyczący transakcji jakich będzie musiał dokonać na rynku FX w najbliższym czasie – czyli wartości walut, jakie będzie zobligowany zakupić / sprzedać.

FX Corpo dzięki umowom z internetowymi kantorami oraz wyposażeniu we wbudowany algorytm do automatycznego handlu na rynku forex będzie mógł:

  • rekomendować klientowi poziomy kursów, które z punktu widzenia analizy technicznej i jego pozycji walutowej są optymalne lub
  • ustawić automatyczną strategię transakcji na rynku forex.
banner UE